Skip to content

Je hebt behoefte aan teamontwikkeling, cultuurverandering, doorbreken van blokkades, betere afstemming op de wereld van de klant en de burger. Weet je niet goed hoe trefzeker te beginnen, hoe je collega’s meekrijgt in verandering en verbetering?

Stap in een dynamisch proces met Speelruimtemakers. Anders dan anders. We nemen je mee op avontuur, met creatieve en slimme werkvormen zoals speelveld-opstellingen en diverse dialoogvormen. Zodat jij en je collega┬┤s oude patronen loslaten en jullie je kunnen richten op de toekomst
Er ontstaat beweging en stevige verbinding met de kern van de organisatie en met het speelveld en de leefwereld van de klanten en burgers om jullie heen.