Skip to content

Je bent een vernieuwer

Jij bent hoe dan ook aanjager van vernieuwing. Dat kan vanuit meerdere rollen:

  • Als eindverantwoordelijke in de rol van manager/directie/bestuur. 
  • Als beleidsadviseur e.d., teamleider, projectleider / programmamanager samenwerkingsverbanden e.d. Je neemt initiatief, en je brengt ons ook aan tafel met de eindverantwoordelijke. 

Een haalbare aanpak om de rest van de organisatie mee te nemen in verandering. Dat is wat je zoekt. Je ziet namelijk de grote potentie van jullie organisatie. Je merkt dat sommige processen in beperkende patronen blijven hangen. Je voelt een bepaalde onderstroom waar je lastig je vinger achter kunt krijgen. Soms levert dat fricties en spanningen. 

Je weet dat dit moet veranderen voordat het echt gaat stromen in jouw organisatie en iedereen vanuit ontspanning en presentie zijn talent en passie kan volgen. Je wilt niet verstrikt blijven in die oude patronen. Jezelf en je collega’s gun je een nieuwe start. Je zou heel graag dit proces laagdrempelig willen starten maar je mist nog bepaalde vaardigheden en expertise om dit concreet vorm te geven. Je hebt behoefte om hierbij te experimenteren, op een veilige en realistische manier.

Je durft kwetsbaar te zijn, want je weet: kwetsbaarheid = kracht

Herken je dit? Speelruimtemakers is er voor precies die behoefte. We staan naast jou. Graag ontmoeten we je om van gedachten te wisselen en verder te praten. Voel de (speel)ruimte om contact op te nemen.