Skip to content

Onderin de U ligt het goud

Wij begeleiden jouw team of organisatie in een U-vormig verander- of co-creatieproces. Je start linksboven, daalt in een aantal stappen af en via die bodem van de U geef je vanuit een nieuw fundament samen vorm aan de toekomst. De ‘logica’ is dat wat nou precies alle succesvolle transformatieprocessen kenmerkt…waar Otto Scharmer en zijn collega’s van het MIT (Harvard) diep in doken, met als conclusie, vakkundig uitgewerkt in een zeer bruikbaar en populair model en boeken: het openen van zowel de geest, het hart als de wil

Om je over te geven aan het onbekende: dat is de bodem van de U, en daar gebeurt de magie. Het vraagt moed om voorbij de angst te gaan, die vaak bewust of onbewust sluimert, zowel individueel of als collectief in een groep of bredere organisatie (cultuur). Veel van die angst is gebaseerd op oude overtuigingen. Wij nodigen graag uit om de omslag te maken van angst en blokkades naar passie, plezier en beweging.

We werken daarbij met onze speciaal ontwikkelde speelse methodiek. O.a. met Speelveld-opstellingen als kern. Een tijdbesparende, verbindende en trefzekere manier om cruciale dynamieken en verhoudingen bloot te leggen en te transformeren. Om verbinding te creëren, pijnstukken en ballast los te laten, en het nieuwe te laten ontstaan. Het door het MIT ontwikkelde Theory U model is niet voor niets ook verwerkt in ons logo. Daarnaast zetten wij diverse dialoogvormen in om te komen tot een op maat gemaakt verander- of co-creatieproces.

Theory U richt zich op transformatie in organisaties en binnen de samenleving. De kern is voor ons dat voor transformatie en bijbehorende doorbraak van remmende en behoudende patronen vooral één ding nodig is: werkelijk tot de diepere emotionele laag door te dringen. En om gezamenlijk vanuit een kwetsbaarheid (en veiligheid) letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Vanuit openheid en een diepere emotionele verbinding en het daarmee samenhangende vertrouwen, kan jouw team of samenwerkingsverband dan komen tot een nieuwe sfeer. En tot een aanpak met nieuwe spelregels en nieuwe perspectieven en oplossingen. 

We schakelen hierin continu tussen leef- en systeemwereld. Zeg maar: de echte wereld en de bureaucratische, abstracte werkelijkheid. De speelruimte die we bij dit groepsproces creëren is gericht op zowel het openen en bewegen als het aanspreken van de creativiteit en brede ervaring en kennis die op veel werkplekken onderbenut blijven. Zonde toch als die niet aangesproken worden?

De diepgang die een groep bereid is aan te gaan zal per situatie en proces verschillen. Dit zoeken we samen op, op een subtiele en ongedwongen manier. Reken op meerdere sessies, waarbij het vertrouwen onderling tussen jouw collega’s, en naar ons als facilitators, geleidelijk wordt opgebouwd en versterkt. 

Hoe klinkt dat? Wil je met ons aan de slag? Dan weet je ons te vinden!